Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

275. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov, stran 581.

Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje, skladno s 97. členom Energetskega zakona objavlja
C E N I K
daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
OBČINA CELJE
– obračun po merilcih
• variabilni del cene          0,0515 €/KWh
• priključna moč – fiksni del cene    1,5658 €/KW/mes.
• števnina za toplotne števce      0,0094 €/m2 /mes.
(za stanovanjski odjem)
Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Občini Celje za variabilni del cene, velja od 16. 1. 2008, za priključno moč od 1. 11. 2004 in cena števnine od 3. 10. 2007.
OBČINA ŠTORE
– obračun po merilcih
• variabilni del cene          0,0616 €/KWh
• priključna moč – fiksni del cene    1,5768 €/KW/mes.
• števnina za toplotne števce      0,0094 €/m2 /mes.
(za stanovanjski odjem)
Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Občini Štore za variabilni del cene, velja od 16. 1. 2008, za priključno moč od 1. 11. 2004 in cena števnine od 3. 10. 2007.
Vse navedene cene daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem, so oblikovane skladno z Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode, za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS, št. 36/07), cena števnine pa po sklepu Odbora Energetike Celje, javno podjetje, d.o.o., z dne 3. 10. 2007.
Skladno z ZDDV se na vse navedene cene obračuna še 20% davek na dodano vrednost.
Celje, dne 22. januarja 2008
Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l.r.
Direktor