Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

272. Razpis naknadnih volitev enega člana Občinskega sveta Občine Beltinci – predstavnika romske skupnosti, stran 573.

Na podlagi 92. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – ZLV UPB2 in 70/06 – odločba US) je posebna občinska volilna komisija na 4. seji dne 18. 1. 2008 sprejela
R A Z P I S
naknadnih volitev enega člana Občinskega sveta Občine Beltinci – predstavnika romske skupnosti
1. Naknadne volitve člana Občinskega sveta Občine Beltinci, predstavnika romske skupnosti bodo v nedeljo 17. februarja 2008.
2. Kandidature se lahko vložijo do srede 6. februarja 2008.
3. Član Občinskega sveta Občine Beltinci – predstavnik romske skupnosti se izvoli za čas do izteka mandatne dobe občinskega sveta.
4. Za izvedbo naknadnih volitev skrbi posebna občinska volilna komisija.
Št. 006-02/2007-5
Beltinci, dne 18. januarja 2008
Posebna občinska volilna komisija
Predsednik
Karel Makovecki l.r.