Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

268. Sklep o določitvi standarda stroškov dela ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev, stran 571.

Na podlagi 29. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06 in 8/07) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
S K L E P
o določitvi standarda stroškov dela ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev
1. člen
Ta sklep določa standard stroškov iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka 25. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06 in 8/07; v nadaljnjem besedilu: pravilnik), in sicer za standardno storitev oskrbe v skladu s prepisanimi normativi in standardi.
2. člen
Standard stroškov dela
1. za osebe, starejše od 65 let za storitev oskrbe I:
– izhodiščna plača: 235,82 EUR,
– povprečni kvalifikacijski količnik na zaposlenega: 3,20,
– premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja: 33,83 EUR na zaposlenega,
– drugi stroški dela: 190,80 EUR mesečno na zaposlenega,
– stroški vodenja institucije v dejanskem obsegu na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS – UPB/ Uradni list RS, št. 95/07) in v skladu z Uredbo, ki ureja plače direktorjev v javnem sektorju in pravilnikom, ki ureja uvrstitev delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede.
2. za odrasle osebe s posebnimi potrebami za storitve kategorij oskrbe I do VI:
– izhodiščna plača: 235,82 EUR,
– povprečni kvalifikacijski količnik na zaposlenega: 3,50,
– premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja: 33,83 EUR na zaposlenega,
– drugi stroški dela: 190,80 EUR mesečno na zaposlenega,
– stroški vodenja institucije v dejanskem obsegu na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS – UPB/ Uradni list RS, št. 95/07) in v skladu z Uredbo, ki ureja plače direktorjev v javnem sektorju in pravilnikom, ki ureja uvrstitev delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede.
3. člen
Standard stroškov in odhodkov oskrbe
1. za osebe, starejše od 65 let za storitev oskrbe I:
– 154,93 EUR mesečno na posteljo.
2. za odrasle osebe s posebnimi potrebami za storitve kategorij oskrbe I do VI:
– 258,59 EUR mesečno na posteljo.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi standarda stroškov dela ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev (Uradni list RS, št. 8/07).
5. člen
Ta sklep začne veljati 1. februarja 2008.
Št. 12220-5/2008/2
Ljubljana, dne 21. januarja 2008
EVA 2008-2611-0029
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost