Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

265. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami, stran 567.

Na podlagi 22.a člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 3/07; uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami
1. člen
V 4. členu Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 25/06) se za besedo »določbo« doda besedilo »1. in«, za besedilom »v skladu s« se doda besedilo »prvo alinejo 7. člena ali« in za besedilom »mejnimi intelektualnimi sposobnostmi v« doda besedilo »program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ali v«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-91/2007
Ljubljana, dne 15. novembra 2007
EVA 2007-3311-0091
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport