Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008

Kazalo

234. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2008, stran 463.

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 in 114/06 – ZUTPG), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06) ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 12. seji dne 28. 12. 2007 sprejel
S O G L A S J E
k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2008
1. člen
Občinski svet Občine Moravske Toplice soglaša, da cena storitve pomoč družini na domu s 1. 1. 2008 znaša 11,85 €.
2. člen
Kot osnova za plačilo cene storitve do upravičencev storitve pomoč družini na domu se določi cena v višini 5,92 €. Razliko do polne cene storitve 11,85 €, to je 5,53 €, Občina Moravske Toplice priznava kot subvencijo k ceni storitve pomoč družini na domu in jo bo pokrivala iz sredstev občinskega proračuna na področju socialnega varstva.
3. člen
Občina Moravske Toplice bo pokrivala iz proračunskih sredstev za socialno varstvo še sredstva, ki zajemajo stroške strokovnega dela in računovodsko-administrativnega dela za storitev pomoč družini na domu in niso vključeni v ceno storitve do uporabnikov. Ti stroški znašajo 1,83 € na uro.
4. člen
Centru za socialno delo Murska Sobota se bodo sredstva za izvajanje storitve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
Št. 380-05/07-4
Moravske Toplice, dne 28. decembra 2007
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.