Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008

Kazalo

232. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k.o. Bušeča vas, k.o. Stojanski vrh, k.o. Sela in k.o. Sromlje, stran 446.

Na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04 in popravek 14/05), četrtega odstavka 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 14/07 in 21/06 – odločba US) in 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet Občine Brežice na 9. redni seji dne 3. 12. 2007 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k.o. Bušeča vas, k.o. Stojanski vrh, k.o. Sela in k.o. Sromlje
1. člen
1. Ukine se javno dobro na parc. št. 2076/1 – pot v izmeri 273 m2, parc. št. 2076/20 – pot v izmeri 18 m2, obeh vpisanih pri vl. št. 1342, k.o. Bušeča vas, ter na parc. št. 1543 – pot v izmeri 76 m2, vpisani pri vl. št. 1112, k.o. Stojanski vrh.
2. Ukine se javno dobro na parc. št. 1094/14 – pašnik v izmeri 170 m2, vpisani pri vl. št. 1537, k.o. Sela.
3. Ukine se javno dobro na parc. št. 723/36 – pot v izmeri 293 m2, vpisani pri vl. št. 281, k.o. Sromlje.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 343-53/2004
Brežice, dne 3. decembra 2007
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.