Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008

Kazalo

231. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1591/3, k.o. Cerina, stran 446.

Na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04 in popravek 14/05), četrtega odstavka 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 14/07 in 21/06 – odločba US) in 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet Občine Brežice na 9. redni seji dne 3. 12. 2007 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1591/3, k.o. Cerina
1. člen
Ukine se javno dobro na parc. št. 1591/3 – dvorišče v izmeri 29 m2, pripisani pri vl. št. 1368, k.o. Cerina.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 478-39/2007
Brežice, dne 3. decembra 2007
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.