Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008

Kazalo

226. Pravilnik o spremembah Pravilnika o evropski kartici zdravstvenega zavarovanja, stran 424.

Na podlagi 219., 220. in 221. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr. in 64/07) je Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 27. redni seji dne 20. 12. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o evropski kartici zdravstvenega zavarovanja
1. člen
V Pravilniku o evropski kartici zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 56/04) se v 12. členu črta prvi odstavek.
2. člen
V 14. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Izdaja EU-KZZ je za zavarovano osebo brezplačna.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9001-25/2007-DI/9
Ljubljana, dne 20. decembra 2007
EVA 2008-2711-0039
Predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Lučka Böhm l.r.