Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008

Kazalo

222. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov, stran 422.

Na podlagi 27. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo in 123/06 – ZFO-1) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov
1. člen
V Pravilniku o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 56/07) se besedilo 3. člena dopolni, tako da se glasi:
»(1) Občine posredujejo podatke iz 2. člena tega pravilnika do 15. dne v mesecu za obdobje od 1. januarja tekočega leta do konca preteklega meseca tekočega leta.
(2) Občine posredujejo podatke iz 2. člena tega pravilnika, ugotovljene po zaključnem računu za preteklo leto, do 31. marca tekočega leta.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-149/2005
Ljubljana, dne 16. januarja 2008
EVA 2007-1611-0200
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance