Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2008 z dne 14. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2008 z dne 14. 1. 2008

Kazalo

156. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju denarne pomoči za novorojence z območja Občine Kočevje, stran 306.

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) ter 74. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 9. redni seji dne 20. 12. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju denarne pomoči za novorojence z območja Občine Kočevje
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 44/03) se 2. člen spremeni tako, da se glasi: »Višina denarne pomoči je 200 EUR in se v obliki enkratnega denarnega zneska nakaže upravičencu na podlagi odločbe, izdane na njegovo vlogo«.
2. člen
V tretjem stavku 6. člena se besedilo »po vročitvi dokončne odločbe« nadomesti z besedilom »po dokončnosti odločbe«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2008.
Št. 403-10/99-112
Kočevje, dne 21. decembra 2007
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.