Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2008 z dne 14. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2008 z dne 14. 1. 2008

Kazalo

144. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o navajanju surovinske sestave in o tekstilnih imenih, stran 283.

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o navajanju surovinske sestave in o tekstilnih imenih
1. člen
V Pravilniku o navajanju surovinske sestave in o tekstilnih imenih (Uradni list RS, št. 109/99, 92/02, 34/04, 36/05 in 2/07) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»S tem pravilnikom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 96/74/ES z dne 16. decembra 1996 o tekstilnih imenih (UL L št. 32 z dne 3. 2. 1997, str. 38), kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/3/ES z dne 2. februarja 2007 o spremembi prilog I in II k Direktivi 96/74/ES Evropskega parlamenta in Sveta o tekstilnih imenih zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (UL L št. 28 z dne 3. 2. 2007, str. 12)«
2. člen
V Prilogi I se na koncu preglednice doda nova vrstica z zaporedno številko 46, ki se glasi:
+--------+----------------------+------------------------------+
|»46   |Elastolefin      |Vlakno, ki je sestavljeno iz |
|    |           |vsaj 95 % (mase) delno    |
|    |           |zamreženih makromolekul,   |
|    |           |sestavljenih iz etilena in  |
|    |           |vsaj še enega drugega     |
|    |           |olefina, ter se po raztezanju |
|    |           |na enainpolkratno prvotno   |
|    |           |dolžino hitro in skoraj    |
|    |           |povsem povrne na svojo    |
|    |           |prvotno dolžino«       |
+--------+----------------------+------------------------------+
3. člen
V Prilogi II se v preglednici pod zaporedno številko 43 spremeni besedilo tako, da se glasi:
+--------+----------------------+------------------------------+
|»43   |Steklena vlakna:   |               |
+--------+----------------------+------------------------------+
|    |– s povprečnim    |2,00             |
|    |premerom nad 5 mi m  |               |
+--------+----------------------+------------------------------+
|    |– s povprečnim    |3,00«             |
|    |premerom 5 mi m ali  |               |
|    |manj kot 5 mi m    |               |
+--------+----------------------+------------------------------+
Doda se vrstica 46:
+--------+----------------------+------------------------------+
|»46   |Elastolefin      |1,50«             |
+--------+----------------------+------------------------------+
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 07-151/2007-1
Ljubljana, dne 15. novembra 2007
EVA 2007-2111-0145
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost