Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2008 z dne 4. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2008 z dne 4. 1. 2008

Kazalo

55. Uredba o dopolnitvah Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja, stran 104.

Na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1 in 33/07 – ZPNačrt) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvah Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja
1. člen
V Uredbi o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja (Uradni list RS, št. 98/06, 128/06 in 33/07 – ZPNačrt) se v 4. členu:
– v drugi alinei pred podpičjem dodajo številke »111/1, 111/2, 110, 108, 107, 106, 105, 104, 95, 94, 93, 92, 96, 91, 90, 89, 86, 9, 10, 13, 14, 3435, 16, 2497, 2529, 2533, 2532, 2534, 2537, 2536, 2535, 2539, 2543, 2544, 2545, 2653« ter
– za šesto alineo dodajo nove sedma, osma in deveta alinea, ki se glasijo:
»– k.o. 2604 Bertoki:
6359, 6390, 5873, 5872/2, 6362, 5872/1, 5871, 6361, 5870, 5869, 5868/1, 6360, 5868/3, 5867/1, 6014/3, 6014/2, 6061/1, 5867/2, 641/1, 641/2, 641/3, 641/4, 642/1, 642/2, 642/3, 643, 644, 645/1, 645/2, 646, 647/2, 648/1, 648/2, 5974/15, 6354/3, 6357/5, 6354/4, 6357/6, 6329, 6330, 6331, 6337/3, 6337/2, 851/2, 851/5, 851/4, 851/3, 6327/1, 6332, 6333, 6334, 6335, 6336, 6341, 6345, 6340, 6338, 859/1, 6352/3, 6349, 1258/3, 1258/2, 1258/4, 6352/2, 6352/1, 6349, 6340, 5553/2, 1260/1, 1260/3, 1260/4, 6351, 5540/11, 661, 663/1, 663/2, 663/3, 682/1, 845/5, 845/6, 845/2, 845/8, 5552, 684, 685, 6327/2, 668/4, 668/2, 668/7, 668/6, 675/2, 675/1, 675/3, 676, 678, 5542/1, 5540/1, 674, 673, 672, 6327/3, 6327/4, 3602, 3604, 3603/3, 3609, 3615, 3619/1, 3625, 3626, 3627, 3628, 3620/7, 3620/1, 6329, 3631, 3623, 3630, 3632/1, 3633, 3638, 3653, 3652, 3654, 3635/1, 3636/1, 3872/2, 3872/3, 5540/9, 3840, 3838/1, 3838/2, 3684, 5567, 3837, 3947, 3965, 3968/1, 3967, 3970/1, 3971, 3956, 3957, 3951, 3924, 3926, 5544/1, 3931, 3932, 6273, 6146, 6147, 6148, 6272, 6187, 6186, 6185, 6184, 6183, 6182, 6181, 6180/2, 6289, 6302;
– k.o. 2606 Semedela:
6429/1, 6492/1, 6412/4, 6412/1, 6412/3, 6413, 6414/2, 6414/1, 6415, 6464/1, 6409/77, 6409/76, 6409/75, 6397/2, 6398/3, 6399/6, 6399/5, 6399/4, 6477/5, 6409/70, 6402/2, 6401/2, 6400/2, 6400/1, 6401/1, 6489, 6390/2, 6390/1, 6488, 6357/1, 6358, 6486, 6371/3, 6371/2, 6359/1, 6359/2, 6360/1, 6361/1, 6362, 6363, 6364, 6485, 4607, 6483/1, 6354, 6355, 6356/2, 6463/1, 6482/1, 4608, 4632, 2975, 2972, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980/1, 2980/2, 4604/2, 4602/20, 6344/2, 6345/5, 6346/1, 6348/1, 6349/14, 6349/12, 4604/1, 6352/1, 6353, 2020, 2022, 1783/1, 1782, 1768, 1766, 1781, 1780, 1774, 1772, 1779, 1775, 2986/1, 4602/2, 1778, 1777, 2992, 2991/2, 2991/4, 2991/1, 2990/1, 2993/1, 2993/2, 3025/2, 3025/1, 3018/3, 3018/2, 3019, 3015, 4603, 3128, 3126, 3133/1, 3125, 3135, 3134, 3136/1, 3137/1, 3139, 3173, 3172, 3164, 3165, 3166/2, 3167, 3170, 3166/1, 3585, 3577, 3578/1, 3580, 3583, 3582, 3581, 3550, 3548, 4604/5, 3549, 3609, 3610, 3611, 3618, 3620/1, 3613/2, 3616/2, 3621/1, 3621/2, 3623/1, 3623/2, 3624, 3487/2, 3490/2, 3490/1, 3488, 3626, 3487/3, 4632/3;
– k.o. 2607 Gažon:
1324/1, 118/5, 1323, 124/12, 124/11, 124/10, 124/8, 124/18, 124/17, 124/7, 124/16, 124/19, 249, 250/1, 1325, 296/1, 296/2, 296/3, 295, 1327/1, 1327/2, 297, 308, 307/1, 307/2, 306/1, 306/2, 299/1, 299/2, 305/1, 305/2, 305/3, 1246/1, 1246/2, 1246/3, 300, 301, 304, 303, 302, 1317, 1235/2, 1235/1, 1234/1, 1234/2, 1232, 1236, 1237, 1229, 1241/1, 1221/2, 1222/1, 1222/2, 1223, 1224/2, 1204/1, 1204/2, 1201/1, 1201/2, 1200, 1202/1, 1202/2, 1202/3, 1202/4, 1203/2, 1197/1, 1198, 1203/3, 1195/2, 1195/1, 1195/6, 1195/5, 1195/4, 1196/1, 1196/2, 1328/2, 1190/1, 1190/2, 1190/11, 1190/12, 1190/13, 1179/2, 1177/2, 1178, 1173/4.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-136/2007/6
Ljubljana, dne 27. decembra 2007
EVA 2007-2511-0212
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost