Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

SV 648/07 Ob-35452/07 , Stran 8176
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Pavlina iz Krškega, Ckž št. 9, opr. št. SV-648/07 z dne 24. 12. 2007, je bilo stanovanje št. 2 v prvem nadstropju, skupaj s kletjo, v skupni izmeri 92,72 m2, ki se kot posamezni deli nahajajo v stanovanjski stavbi v Kostanjevici na Krki, Kambičev trg 5, stoječi na parc. št. 48.S, k.o. Kostanjevica na Krki, Okrajnega sodišča v Krškem, last zastavitelja Požgaj Dušana, EMŠO 1112957391504, stan. Kambičev trg 5, 8311 Kostanjevica na Krki, v deležu do 1/1, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 130/91 z dne 9. 12. 1991, dodatka z dne 18. 12. 1991 in z dne 20. 12. 2007 ter zemljiškoknjižnega dovolila z dne 21. 12. 2007, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., s sedežem v Ljubljani, Cesta v Kleče 15, matična št. 2211254, za zavarovanje denarne terjatve, in sicer v višini 103.000,00 EUR glavnice s pogodbeno obrestno mero, ki ob sklenitvi kreditne pogodbe znaša v višini 6,81% letno in je spremenljiva ter sestavljena iz 3 mesečnega euriborja in pribitka v višini 2%, ev. zakonitimi zamudnimi obrestmi in ostalimi stroški in pripadki, z dobo vračanja v 360 zaporednih mesečnih anuitetah, od katerih prvi zapade v plačilo 1. 2. 2008 zadnji pa 1. 1. 2038.

AAA Zlata odličnost