Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

SV 252/07 Ob-35357/07 , Stran 8176
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz Ljubljane, opr. št. SV-252/07, DK-256/07, z dne 17. 12. 2007, je bila nepremičnina – dvosobno stanovanje v izmeri 42,10 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Japljeva ulica 21, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 171, k.o. Šentpeter, ki je last zastaviteljice Magić Jasne, rojene 28. 6. 1978, stanujoče Vojkova cesta 77, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe z dne 10. 12. 2007, sklenjene med njo kot kupovalko ter Grom Natašo, rojeno 20. 5. 1947, stanujočo Japljeva ulica 21, Ljubljana, kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana, matična številka 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 60.000,00 EUR s pripadki, napram dolžnici SKB banki d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana.

AAA Zlata odličnost