Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

SV 1103/07 Ob-35356/07 , Stran 8176
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz Radovljice, opr. št. SV 1103/07 z dne 20. 12. 2007, je bilo stanovanje št. 14 v 3. etaži, s pripadajočo kletno shrambo št. 14 v 1. etaži, v skupni izmeri 79,78 m2, z identifikacijsko številko dela stavbe 014, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi z naslovom Prešernova ulica 4, 4240 Radovljica, katerega sta lastnika Suzana Spahič, Bratovševa ploščad 24, Ljubljana in Carl Magnus Bertil Persson, Tegnersgatan 1 d, SE 65218 Karlstad, Švedska, z identifikacijsko številko stavbe 000767, ki stoji na parc. št. 284/23 in parc. št. 284/32, k.o. Radovljica, skupaj s solastninsko pravico na skupnih delih večstanovanjske stavbe Prešernova ulica 4, 4240 Radovljica, v deležu do 393/10000, zastavljeno v korist UniCredit Banke Slovenija d.d., s sedežem Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, MŠ 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 66.000,00 CHF s pp., z zapadlostjo 31. 12. 2017.

AAA Zlata odličnost