Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

SV 943/2007 Ob-35355/07 , Stran 8176
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sporazuma o zavarovanju denarne terjatve notarke Danice Hojs iz Gornje Radgone z dne 20. 12. 2007, opr. št. 943/2007, je stanovanje številka 3, v II. nadstropju stanovanjskega bloka v Gornji Radgoni, Partizanska 24, številka stavbe 922, stoječega na parcelni številki 645/2, stanovanjska stavba v izmeri 546 m2, k.o. Gornja Radgona, ki sestoji iz kuhinje, dnevne sobe, spalnice, kopalnice z WC, v skupni izmeri cca 60 m2, s pripadajočo kletjo, last zastavitelja, na podlagi notarskega zapisa, prodajne pogodbe z dne 30. 11. 2007, opr. št. SV 846/2007, v zvezi z notarskim zapisom zemljiškoknjižnega dovolila z dne 30. 11. 2007, SV 847/2007, zastavljeno v zavarovanje denarne terjatve v znesku 35.000,00 EUR, stroški odobritve kredita znašajo 175,26 EUR, obrestna mera je za redne obresti 6,03% letno, nespremenljiva; zamudna obrestna mera je 12% letno, efektivna obrestna mera je na dan sklenitve te pogodbe 6,32%, mesečna obveznost znaša na dan sklenitve te pogodbe ob predpostavki, da je kredit črpan v celoti 389,10 EUR, rok vračila v 120 zaporednih mesečnih obveznostih, ki zapadejo zadnji dan v posameznem koledarskem mesecu, prva mesečna obveznost zapade v plačilo zadnji dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bil kredit v celoti črpan, vendar najkasneje v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem se je iztekel rok za črpanje kredita, to je 31. 1. 2008 in zadnja najkasneje 31. 12. 2017, z vsemi stroški in pripadki v korist Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, matična številka 5860571, identifikacijska številka za DDV SI91132550.

AAA Zlata odličnost