Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

SV 386/07 Ob-35354/07 , Stran 8176
Na podlagi izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, opr. št. 386/07 z dne 21. 12. 2007, zastaviteljica Jožica Vičič, stanujoča Zarečica 26, 6250 Ilirska Bistrica, EMŠO 2012960505099, izrecno in nepogojno dovoljuje na stanovanju št. 18, ki se nahaja v večstanovanjski hiši na naslovu Rozmanova 24/I, Ilirska Bistrica, v izmeri 40,50 m2 in zajema kuhinjo v izmeri 9,90 m2, sobo v izmeri 19,50 m2, hodnik v izmeri 3,20 m2, kopalnico v izmeri 3,90 m2, in druge prostore v izmeri 4 m2 ter sorazmernem delu skupnih prostorov in naprav celotne stavbe ter funkcionalnega zemljišča stanovanjskega objekta, vse stoječe na parceli št. 432/11 (prej parc. št. 432/3), k.o. Ilirska Bistrica, ustanovitev hipoteke in zaznambo neposredne izvršljivosti za zavarovanje denarne terjatve v višini 100.000,00 EUR, s končnim datumom zapadlosti terjatve - vračila posojila 1. 1. 2011, z dogovorjeno obrestno mero euribor (za posle z ročnostjo en mesec) + 2,00 odstotnih točk letno, ki je spremenljiva, z vsemi pripadki, zamudnimi obrestmi in stroški, povezanimi z izterjavo obveznosti do dolžnika, vse podrobneje določeno v pogodbi o dolgoročnem kreditu št. 72/07–8352356 in sporazumu o zavarovanju denarne terjatve, vse zapisano v notarskem zapisu notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, dne 21. 12. 2007, opr. št. SV 386/07, v korist upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, matična številka 5092221.

AAA Zlata odličnost