Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

Št. 100-62/2007 Ob-35137/07 , Stran 8160
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih - uradno prečiščeno besedilo (ZJU-UPB3) (Uradni list RS, št. 63/07) Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, objavlja javni natečaj za zaposlitev na delovnem mestu svetovalec – pripravnik za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave, v Oddelku za prostorsko načrtovanje in razvoj. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba pravne smeri; – aktivno obvladovanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. Želena znanja in izkušnje: – obvladovanje osnov računalniških orodij, ki se uporabljajo v občinski upravi, – poznavanje področja nepremičnin in prostorskega načrtovanja. Prijava z življenjepisom mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; 2. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 3. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka organu, ki objavlja javni natečaj, dovoli pridobitev podatkov iz 2. točke iz uradne evidence. Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom v prostorih Občinske uprave Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Javni natečaj se objavi v Uradnem listu RS, pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletnih straneh Občine Brežice. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, s pripisom »Javni natečaj svetovalec-pripravnik – ne odpiraj«, in sicer v roku 15 dni od dneva objave v Uradnem listu RS. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Obravnavane bodo le popolne prijave s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja na tel. 07/499-15-45 (Ingrid Molan).

AAA Zlata odličnost