Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

Št. 28/2007 Ob-35155/07 , Stran 8141
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je štipendiranje enega slovenskega državljana, ki bo v študijskem letu 2008/2009 vpisan v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija na European University Institute. 2. Pogoji razpisa Kandidat mora izpolnjevati naslednja pogoja: a) je državljan Republike Slovenije, b) je v študijskem letu 2008/2009 sprejet v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija na European University Institute. 3. Prijava in zahtevani dokumenti Prijava na razpis mora vsebovati v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico in naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev: – potrdilo o sprejemu v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija na European University Institute v študijskem letu 2008/2009, – izjavo, da je državljan Republike Slovenije, sicer mora dokazilo dostaviti sam, – če kandidat uveljavlja pravico do dodatkov k štipendiji, mora priložiti naslednja dokazila: a) za vsakega otroka, ki ga v skladu z zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih preživlja: izpisek iz rojstne matične knjige, b) za zakonca: izpisek iz poročne matične knjige, c) za osebo, s katero živi v življenjski skupnosti, ki je po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo: potrdilo o skupnem gospodinjstvu, potrdilo o stalnem ali začasnem prebivališču, ki mora biti enako kandidatovemu dlje časa ipd., d) za osebo, s katero je kandidat registriral istospolno partnersko skupnost: potrdilo o registraciji istospolne partnerske skupnosti. 4. Pooblastilo V skladu s 53. členom zakona, ki ureja splošni upravni postopek, mora imeti stranka, ki stalno živi v tujini, in uveljavlja v Republiki Sloveniji kakšno pravico v upravnem postopku, pooblaščenca v tem postopku, če iz kakršnih koli razlogov ne more osebno sodelovati v postopku. Obrazci za pooblastilo so na voljo na spletni strani ali na sedežu sklada. 5. Obravnavanje vlog in trajanje štipendiranja Direktor sklada bo izdal odločbo o izidu razpisa vsem prijavljenim kandidatom. Izbrani kandidat bo po dokončnosti odločbe o štipendiranju in predložitvi dokazila o vpisu v 1. letnik doktorskega študija na European University Institute v študijskem letu 2008/2009 s skladom podpisal pogodbo o štipendiranju. Na podlagi te pogodbe bo štipendist prejemal štipendijo tudi za nadaljevanje študija na tem programu skupno največ tri leta, če bo vsako leto izpolnjeval predpisane pogoje za nadaljevanje štipendiranja. Zadnje leto študija financira European University Institute. 6. Nakazilo sredstev: po podpisu pogodbe sklad nakaže štipendijo za študijsko leto 2008/2009 praviloma v enkratnem znesku na osebni račun štipendista, odprt pri poslovni banki v Republiki Sloveniji. Vsako naslednje študijsko leto bo moral štipendist predložiti dokazilo o vpisu v višji letnik študija v naslednjem študijskem letu. Po predložitvi potrdila o vpisu v 2. in 3. letnik študija se bo enako izvedlo nakazilo tudi za ti dve študijski leti. 7. Pogodbene obveznosti: štipendist se bo s pogodbo o štipendiranju, ki jo bo sklenil s skladom, zavezal, da se bo po uspešno zaključenem študiju za vsaj 4 leta zaposlil pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji za polni delovni čas oziroma v primeru skrajšanega delovnega časa za proporcionalno daljši čas. 8. Obseg štipendije Za študijsko leto 2008/2009 štipendija znaša: – mesečna štipendija v višini 1.100,00 EUR, – mesečni dodatek za zavarovanje v višini 33,67 EUR in – enkratni letni dodatek v višini 70 EUR za potne stroške. Višina morebitnih dodatkov k štipendiji: – mesečna družinska doklada v višini 200,00 EUR za vsakega otroka in partnerja, – mesečni dodatek za zavarovanje v višini 33,67 EUR za partnerja, – mesečni dodatek za zavarovanje v višini 16,84 EUR za posameznega otroka. 9. Rok in način oddaje prijave: kandidat pošlje prijavo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Vilharjeva 27, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 42. javni razpis). Rok za prijavo je 30. maj 2008.

AAA Zlata odličnost