Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

SV 941/2007 Ob-34063/07 , Stran 7922
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja z dne 12. 12. 2007, opr. št. SV 941/2007, je bilo stanovanje št. 27, v četrtem nadstropju (šesti etaži) večstanovanjskega objekta na naslovu Ulica Tuga Vidmarja 6, Kranj, z ident. št. stavbe 2121-457, ki stoji na zemljiščih parc. št. 257/2, 258/4 in 253/4, vse k.o. Klanec, vl. št. 892, v skupni izmeri 50,20 m2, last Dejana Nišandžića, Cesta 1. maja 65, Kranj in Branke Nišandžić, Župančičeva ulica 35, Kranj, vsakega do 1, na podlagi prodajne pogodbe št. AG 1511/2007 z dne 15. 11. 2007, sklenjene s prodajalcem Juretom Teodorovičem, Ulica Tuga Vidmarja 6, Kranj, zastavljeno v korist zastavne upnice Hypo Alpe-Adria Bank d.d., s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 117, matična številka 1319175, za zavarovanje denarne terjatve v višini 134.055,00 CHF, z obrestno mero v višini 6-mesečni CHF Libor + 1,30% letno in z zapadlostjo zadnje od 204 mesečnih anuitet dne 31. 12. 2024.

AAA Zlata odličnost