Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

SV 874/07 Ob-34062/07 , Stran 7922
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 874/07, opr. št. DK 23/07 z dne 7. 12. 2007, so bili poslovni prostori v objektu na Tržnici v Trbovljah, v poslovni stavbi na naslovu Trg svobode 12, Trbovlje, stoječi na parc. št. 351/106 in parc. št. 351/108, k.o. Trbovlje, in sicer: – lokal z oznako 1 a - pritličje v izmeri 41,15 m2, – lokal z oznako 2 a - pritličje v izmeri 36,99 m2, – poslovni prostor z oznako 3 a - pritličje v izmeri 32,87 m2, s pripadajočimi površinami skupnih prostorov v izmeri 27,01 m2 ter pripadajočim deležem na skupnih delih, napravah in zemljišču navedene poslovne stavbe, last zastaviteljice - družbe Mavibo, d.o.o., Novi dom 45, Trbovlje, matična številka 1906232, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 4. 10. 2007, sklenjene z družbo Merkur d.d. Naklo, kot prodajalko in družbo Mavibo, d.o.o., kot kupcem, zastavljena v korist upnice UniCredit Banka Slovenije d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 180.000,00 CHF z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.