Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

SV 24772/07 Ob-34046/07 , Stran 7921
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2472/07 z dne 26. 10. 2007, je bila nepremičnina ident. št. 2636-3810-51 – stanovanje št. 51 v 4. nadstropju, s shrambo št. 51 v podpritličju, v skupni izmeri 67,90 m2, ki je posamezni del stavbe na naslovu Novakova ulica 3, 1000 Ljubljana, stoječe na parc. št. 1605, katastrska občina Bežigrad, last Danice Grosman, Novakova ulica 3, 1000 Ljubljana, EMŠO 3101951505112, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 1083 z dne 23. 3. 1971, sklenjene s prodajalcem Gradbenim podjetjem Obnova Ljubljana in zemljiškoknjižnega dovolila pravnega naslednika prodajalca, družbe SCT, d.d., Ljubljana, z dne 8. 8. 2007, zastavljena v korist upnice NLB d.d., zaradi zavarovanja kreditnih denarnih terjatev v višini 105.000,00 CHF s pp in 58.500,00 CHF s pp.