Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

SV 2224/07 Ob-34045/07 , Stran 7921
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2224/07 z dne 28. 9. 2007, je bila nepremičnina ident. št. 1723-4499-23 – stanovanjska raba v izmeri 72,90 m2 (stanovanje št. 23 v 3. nadstropju), ki je posamezni del hiše na naslovu Jamova cesta 50, 1000 Ljubljana, stoječe na parc. št. 801/3, 802/5, 802/6, 804/2, 805/2 in 813/4, katastrska občina Vič, last Janeza Hitija, Dolščaki 20, 1314 Rob, EMŠO 2404953501288, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 2602/92 z dne 18. 5. 1992, sklenjene na podlagi določb stanovanjskega zakona s prodajalcem Mesto Ljubljana, zastavljena v korist upnice NLB d.d., zaradi zavarovanja kreditnih denarnih terjatev v višini 26.000,00 EUR s pp, 26.000,00 EUR s pp in 73.000,00 EUR s pp.

AAA Zlata odličnost