Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

SV 1767/07 Ob-34042/07 , Stran 7921
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 1767/07 z dne 30. 7. 2007, je bila nepremičnina ident. št. 1735-590-8, št. 6, v skupni izmeri 55,59 m2, v večstanovanjski stavbi na naslovu Ulica Staneta Severja 4, 1000 Ljubljana, stoječi na parc. št. 252/10 in parc. št. 281/33, k.o. Stožice, last zastavne dolžnice Denise Senečič, Polnškova cesta 30, 1231 Ljubljana Črnuče, na podlagi prodajne pogodbe z dne 4. 7. 2007, sklene s prodajalko Lazarev Jožico, Ulica Staneta Severja 4, 1000 Ljubljana, z zemljiškoknjižnim dovolilom prodajalke z dne 25. 7. 2007, zastavljena v korist upnice NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana, matična št. 5860571, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 83.000,00 EUR s pripadki.