Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

SV 2650/07 Ob-34041/07 , Stran 7921
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV – 2650/07 z dne 21. 11. 2007, sta bili nepremičnini z ident. št. 96, stanovanje S 3/6-2 v 6. nadstropju, s kletno shrambo in garažno mesto št. 19 v 2. kleti, v skupni izmeri 110,40 m2, v stavbi na naslovu Cankarjeva ulica 6C, Maribor, ident. št. stavbe 2476, stoječe na parc. št. 1212/1, katastrska občina Maribor – Grad, last kreditojemalke Vesne Rosenfeld in 5 sobno stanovanje v 1. nadstropju stanovanjske stavbe Resljeva 7, Ljubljana, s pripadajočim balkonom in kletjo v zidanem objektu, v skupni izmeri 157,86 m2, vse stoječe na parc. št. 2508, 2507 in 2506, k.o. Tabor, last zastaviteljic Jolande Lučič Beus in Sare Beus iz Ljubljane, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 10. 3. 2005, sklenjene s prodajalcema Romanom Mihičem in Katjo Orehek Mišič iz Ljubljane, zastavljeni v korist upnice Nove Kreditne banke Maribor d.d., zaradi zavarovanja denarne terjatve do kreditojemalke Vesne Rosenfeld v višini 945.000,00 CHF s pp.