Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

SV 2526/07 Ob-34040/07 , Stran 7921
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV – 2526/07 z dne 6. 11. 2007, je bila nepremičnina – trisobno stanovanje št. 2, v prvem nadstropju stanovanjske stavbe Koroška cesta 2 v Ljubljani, stoječe na parc. št. 329, k.o. Bežigrad, v skupni izmeri 86,13 m2, last zastavne dolžnice Marije Maier, na podlagi prodajne pogodbe z dne 15. 11. 1999, notarski zapis notarke Nevenke Tory, opr. št. SV 1435/99 z dne 3. 12. 1999, sklenjene s prodajalcem Orion invest LTD d.o.o., Prušnikova 106/1, Ljubljana, z zemljiškoknjižnim dovolilom prodajalca z dne 10. 4. 2006, zastavljena v korist upnice Volksbank Kärnten Süd, e. Gen., 9170 Borovlje, Hauptplatz 6, Avstrija, enolična ident. št. 1900625, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini terjatve v višini 45.000,00 EUR s pripadki

AAA Zlata odličnost