Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

SV 1025/07 Ob-34036/07 , Stran 7920
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz Radovljice, opr. št. SV 1025/07 z dne 7. 12. 2007, je bilo stanovanje št. 1 v pritličju, v skupni izmeri 62,09 m2, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi z naslovom Finžgarjeva ulica 18, 4248 Lesce, katerega lastnika sta Ristić Grujo in Ristić Milena, oba Gradnikova c. 87, Radovljica, vsak do ene polovice, z identifikacijsko številko 00607, ki je stoji na parc. št. 480/13, pripisana pri vl. št. k.o. Hraše, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Radovljici, skupaj s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih prostorih, objektih in napravah ter pripadajočim zemljiščem, zastavljeno v korist UniCredit Banka Slovenija d.d., s sedežem Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, MŠ 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 119.100,00 CHF s pp., z zapadlostjo 30. 11. 2032.