Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

SV 2082/2007 Ob-33915/07 , Stran 7920
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 2082/2007 z dne 10. 12. 2007, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 06 v II. nadstropju, v izmeri 50,36 m2, kare B3, v Mariboru, Mlinska ulica 26, v stanovanjsko poslovnem objektu, zgrajenem na parc. št. 1799/1, katastrska občina Maribor-grad, s pripadajočim kletnim prostorom in pravico uporabe skupnih prostorih ter naprav in funkcionalnem zemljišču, ki je last zastavitelja PTE d.o.o., Mlinska ulica 026, Maribor, matična št. 5764602, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene dne 28. 10. 1995, s prodajalcem Bele Vilibaldom iz Ljubljane, Molniške čete 1, zastavljena v korist upnice Nove Kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 004, Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini največ 60.000,00 EUR.

AAA Zlata odličnost