Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

SV 787/2007 Ob-33798/07 , Stran 7920
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marguč Uroša iz Slovenskih Konjic, opr. št. SV 787/2007 z dne 6. 12. 2007, je stanovanje št. 3, v II. nadstropju v izmeri 58,20 m2, v večstanovanjski stavbi Grajski trg 2, 3205 Vitanje, stoječi na parc. št. 277/4, ki je vpisana pri vl. št. 432, k.o. Vitanje, katere je lastnik Grm Niko do celote, ki jo je Grm Niko pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe številka 3520-01/2007-04 z dne 7. 11. 2007, overjene pod opr. št. OV 1592/2007 z dne 16. 11. 2007, pri notarju Marguč Urošu v Slovenskih Konjicah, sklenjene s prodajalko Občino Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje, slednja pa od prodajalca Kamenik Jožefa, na podlagi kupoprodajne pogodbe številka 3502-0003/2007 z dne 11. 6. 2007, overjene pod opr. št. OV 809/2007 z dne 21. 6. 2007, pri notarju Marguč Urošu v Slovenskih Konjicah, Kamenik Jožef pa na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 28. 9. 1993, overjene pod opr. št. OV 1509/94 z dne 11. 2. 1994, pri TS v Celju, Enoti v Slovenskih Konjicah, od prodajalca Gozdnega gospodarstva Celje p.o., zastavljeno za zavarovanje denarne terjatve v višini a) 38.400,00 CHF in b) 48.200,00 CHF, z vsemi obrestmi in pripadki, v korist upnice Banke Celje d.d., Vodnikova 2, 3000 Celje, matična številka 5026121.