Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

SV 586/2007 Ob-33797/07 , Stran 7920
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Miloša Lešnika iz Lenarta, opravilna številka SV 586/2007 z dne 28. 11. 2007, je nepremičnina – stanovanje št. 32, v mansardi, s kletjo, Partizanska cesta 9, Lenart v Slovenskih goricah, z identifikacijsko številko 532- 802-085 oziroma po odločbi GU Maribor št. 02132- 00207/2007-2, dne 14. 11. 2007, z novo identifikacijsko številko 532-802-032, katerega lastnica je zastaviteljica Žajdela Brigita do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja med Osnovno šolo Lenart in Kebrič Marijo ter Marjanom z dne 17. 9. 1992, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 23. 5. 1996, sklenjene med Kebrič Marijo in Marjanom ter Oletič Livijo in prodajne pogodbe opr. št. SV 565/2007 z dne 16. 11. 2007, ki se nahajajo v hrambi pri notarju Milošu Lešniku, zastavljeno v korist UniCredit Banka Slovenija d.d., s sedežem 1000 Ljubljana, Šmartinska 140, MŠ 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 65.629,00 CHF s pripadki.