Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

Št. 306-168/2007-3 Ob-33777/07 , Stran 7909
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad) je dne 7. 12. 2007 proti družbam Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj in Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje uvedel postopek ugotavljanja kršitve 5. člena v povezavi s 3. členom ZPOmK (uradno prečiščeno besedilo, ZPOmK – UPB2, Uradni list RS, št. 64/07; v nadaljevanju: ZPOmK) in 81. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (UL C 325, 24. 12. 2002). Omenjene družbe so sočasno napovedale povišanje cen električne energije za gospodinjstva ter objavile cenike, iz katerih izhaja nameravano povišanje cen v skoraj enakem znesku in na isti dan, tj. 1. 1. 2008. Iz omenjenega ravnanja verjetno izhaja, da naj bi se družbe med seboj sporazumele ali usklajeno ravnale pri povišanju cen električne energije za gospodinjstva, saj so to povišanje napovedale sočasno, v skoraj enakem znesku in s pričetkom veljavnosti na isti dan. S tem naj bi usklajeno ravnale ali se sporazumele glede določanja cen in drugih pogojev poslovanja na trgu, katerih cilj ali učinek je preprečevati, ovirati ali izkrivljati konkurenco v Republiki Sloveniji in na skupnem trgu. Urad poziva fizične in pravne osebe, ki imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v 30 dneh od objave, in da pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi lahko bili pomembni za odločitev, ne da bi formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.