Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

Št. 306-158/2007-7 Ob-33650/07 , Stran 7909
Urad RS za varstvo konkurence je dne 30. 11. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št. 64/07; ZPOmK – UPB-2) odločil, da je koncentracija družb Avtotehna zastopanje, trgovina, izvoz – uvoz, servis in proizvodnja, d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, in Comet, Umetni brusi in nekovine, d.d., Tovarniška cesta 5, 3214 Zreče, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval. Koncentracija se je izvedla s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža družbe Comet d.d., s strani družbe Avtotehna d.d., na podlagi objave javne ponudbe za odkup vseh delnic navedenega izdajatelja, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee drugega odstavka 11. člena ZPOmK. Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije, ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.