Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

Št. 171-21/07 Ob-33776/07 , Stran 7903
Univerza na Primorskem, ki jo zastopa rektor, prof. dr. Rado Bohinc, skladno z določilom 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 s sprem.), 28. člena Statuta Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 73/03, 100/03, 50/05, 53/06, 83/06, 21/07) objavlja javni razpis za imenovanje direktorja UP Študentski domovi (UP ŠD). Za funkcijo/delovno mesto mora kandidat/-ka, poleg zakonsko predpisanih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje: – visokošolska izobrazba pravne ali ekonomske ali druge ustrezne smeri, – vodstvene in organizacijske sposobnosti, – 5 let delovnih izkušenj s področja vodenja večjih organizacijskih sistemov, – znanja za delo z računalnikom, – komunikativnost, – aktivno: znanje enega svetovnega jezika; produktivno: znanje drugega svetovnega jezika; produktivno: znanje italijanskega jezika. Pogodba o zaposlitvi z izbranim kandidatom/-ko bo sklenjena za določen čas za mandatno dobo štirih let. Predviden nastop dela je 1. 1. 2008. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave s priporočeno pošiljko v roku 15 dni po objavi na naslov: Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper, s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis za imenovanje direktorja UP ŠD«. Dodatne informacije so kandidatom na voljo na tel. 05/611-75-05. Upoštevane bodo le popolne prijave, ki bodo vložene pravočasno z vsemi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev. Kandidati bodo v skladu z določilom prvega odstavka 28. člena Zakona o delovnih razmerjih o izbiri obveščeni v 8 dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi.