Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

SV 385/07 Ob-32780/07 , Stran 7677
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič iz Kranja, opr. št. SV 385/07 z dne 28. 11. 2007, je bilo štirisobno stanovanje št. 26, v drugem nadstropju v skupni izmeri 96,90 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi Nazorjeva ulica 4, Kranj, stoječi na parc. št. 913/11, k.o. Kranj, last Mira Perka Raduloviča do 3/5 in Mojce Šolar Perko do 2/5, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 22. 11. 2007, sklenjene s prodajalcem Miroslavom Zalokarjem, Nazorjeva ulica 4, Kranj, zastavljeno v korist Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 117, MŠ 1319175, za zavarovanje denarne terjatve v višini 123.045,00 CHF, v eurski protivrednosti po referenčnem tečaju ECB na dan plačila obveznosti, s pogodbeno obrestno mero 6-mesečni CHF Libor+1,45%-letno, z zapadlostjo zadnje anuitete 30. 11. 2022, z odpoklicem terjatve s strani upnice ter z ostalimi pp.

AAA Zlata odličnost