Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

SV 1046/07 Ob-32671/07 , Stran 7677
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz Murske Sobote, opr. št. SV 1046/07 z dne 28.11.2007, je bilo stanovanje s številko 6, s skupno površino 91,42 m2, ki se nahaja na naslovu Lendavska ulica 31, Murska Sobota, v stavbi št. 3567, stoječi na parceli številka 260/2 katastrska občina Murska Sobota, ki so ga zastavni dolžniki Vučina Zora, stanujoča Murska Sobota, Lendavska ulica 31, 9000 Murska Sobota, EMŠO 3103956506241, Tkalec Vučina Jelka, stanujoča Ptuj, Ulica 5. prekomorske 16, 2250 Ptuj, EMŠO 0212961505191, Fišer Miha, stanujoč Murska Sobota, Ulica Staneta Rozmana 12, 9000 Murska Sobota, EMŠO 1704979500409, Fišer Marko, stanujoč Murska Sobota, Ulica Staneta Rozmana 12, 9000 Murska Sobota, EMŠO 1810985500288 in Fišer Ljubomir, stanujoč Murska Sobota, Ulica Staneta Rozmana 12, 9000 Murska Sobota, EMŠO 0309947500407, pridobili po vknjižbenem dovoljenju z dne 9. 11. 2007, sklenjenim med zastavni dolžniki in Elektro Maribor d.d., zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 26.770,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost