Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

SV 2663/2006 Ob-32670/07 , Stran 7677
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-2663/2006 z dne 9. 10. 2006 in opr. št. SV- 3215/2007 z dne 28. 11. 2007, je bila nepremičnina – podstrešje v izmeri 50,22 m2, v večstanovanjski hiši na naslovu Hradeckega cesta 46, Ljubljana, stoječi na parc. št. 118/206, vl. št. 69, k.o. Golovec, last zastaviteljice Valerije Kutnjak, Ljubljana, Hradeckega cesta 46, EMŠO 1603976505093, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 26. 10. 2005, z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 13. 12. 2005 in z aneksom z dne 22. 11. 2007, vse sklenjeno s prodajalcem Sašom Potiskom, Hradeckega cesta 46, Ljubljana, zastavljena v korist upnice Raiffeisen banke d.d., 2000 Maribor, Slovenska ulica 17, matična št. 5706491, za zavarovanje denarne terjatve v višini 81.387,99 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, s pripadki.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti