Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

SV 856/07 Ob-32664/07 , Stran 7677
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 856/07 z dne 28. 11. 2007, je bilo stanovanje št. 2, ki se nahaja v prvem nadstropju stanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta maršala Tita 79, stoječe na parc. št. 526/3 k.o. Jesenice, v izmeri 63,32 m2, last zastavitelja Safeta Čataka, na podlagi prodajne pogodbe z dne 17. 6. 2003, zastavljeno v korist upnice Posojilnice - Bank Borovlje - Celovec, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, EMŠ 1900650, Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 65.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost