Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

SV 377/07 Ob-32648/07 , Stran 7677
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič, opr. št. SV 377/07 z dne 27. 11. 2007, je enosobno stanovanje št. 12, v prvem nadstropju, v skupni izmeri 34,90 m2, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi Pristavška cesta 14, Tržič, stoječi na parc. št. 515/1, k.o. Križe, last Džonija Etemaja, Pristavška cesta 14, 4290 Tržič, na podlagi prodajne pogodbe št. 4780-78/2007-35 z dne 26. 11. 2007, sklenjene s prodajalko Občino Tržič, Trg svobode 18, Tržič, zastavljeno v korist UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000, Ljubljana, matična št. 5446546, za zavarovanje njene terjatve višini 37.800,00 CHF, z obrestno mero 12 mesečni Libor + obrestna marža v višini 1,55% letno, efektivno obrestno mero za najeti kredit 4,63% letno, z rokom vračila skupaj z obrestmi v 180-mesečnih anuitetah, od katerih zadnja anuiteta zapade v plačilo dne 30. 11. 2022, z možnostjo enostranskega odstopa od kreditne pogodbe s strani upnice v primerih, ki so določeni v 19. točki pogodbe o dolgoročnem deviznem kreditu v CHF in z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih banka imela z uveljavljanjem vračila terjatve.

AAA Zlata odličnost