Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

SV 1732/2007 Ob-32647/07 , Stran 7677
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 1732/2007 z dne 27. 11. 2007, sta poslovna prostora št. 15 in 16, v I. nad. objekta B, v izmeri 122,37 m2, na naslovu Ul. heroja Šaranoviča 27–29, Maribor, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, na parc. št. 422/10, 422/21 in 422/20 k.o. Melje, last družbe Avtoprevoz Gramet-Trade d.o.o., s sedežem Maribor, Tržaška c. 61, na temelju prodajne pogodbe št. 478-157/2007-3 z dne 15. 5. 2007, z aneksom št. 1 in z.k. dovolilom št. 478-157/2007-10 z dne 29. 8. 2007, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve do najvišjega zneska 85.000,00 EUR.

AAA Zlata odličnost