Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

SV 3199/2007 Ob-32646/07 , Stran 7677
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-3199/2007 z dne 27. 11. 2007, je bila nepremičnina z ident. št. 1730-1475-113 – stanovanje št. 14, v izmeri 90,86 m2, v objektu na naslovu Archinetova ulica 3, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 1520/2, k.o. Moste, last zastaviteljice Žive Kos Kecojević, Ljubljana, Archinetova ulica 13, EMŠO 3105979505040, na podlagi darilne pogodbe z dne 16. 11. 2007, sklenjene z darovalko Branko Ribičič, Archinetova ulica 3, Ljubljana, EMŠO 0909955506160, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, 1000 Ljubljana, Ajdovščina 4, matična št. 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 135.000,00 CHF, s pripadki.

AAA Zlata odličnost