Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

SV 596/07 Ob-32518/07 , Stran 7676
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Pavlina iz Krškega, Ckž št. 9, opr. št. SV - 596/07 z dne 27. 11. 2007, je bilo stanovanje št. 2, v prvi etaži skupaj z drvarnico v skupni izmeri 70,27 m2, ki se kot posamezni deli nahajajo v stanovanjski stavbi na Blanci 26, stoječi na parc. št. 102.S k.o. Blanca, Okrajnega sodišča v Sevnici, last zastaviteljev Drstvenšek Romana, EMŠO 2208971500392 in Drstvenšek Nade, EMŠO 1507975505449, oba stanujoča Blanca 26, p. 8283 Blanca, vsakega do 1/2, na podlagi kupne pogodbe z dne 9. 10. 1998, zastavljeno v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., sedež Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje denarnih terjatev, in sicer: – v višini 150.000,00 CHF glavnice, s spremenljivo pogodbeno obrestno mero v višini 6-mesečnega Liborja ki znaša 2,85500% na letni ravni in fiksnega pribitka v višini 2,00 odstotne točke na letni ravni, ev. zamudnimi obrestmi ter ostalimi stroški in pripadki, z dobo vračanja 180 mesecev, od katerih prvi obrok zapade v plačilo 8. 1. 2008, zadnji pa 8. 12. 2022; – in v višini 62.927,00 CHF glavnice, s spremenljivo pogodbeno obrestno mero v višini 6-mesečnega Liborja, ki znaša 2,85500% na letni ravni in fiksnega pribitka v višini 2,25 odstotne točke na letni ravni, ev. zamudnimi obrestmi ter ostalimi stroški in pripadki, z dobo vračanja 180 mesecev, od katerih prvi obrok zapade v plačilo 8. 1. 2008, zadnji pa 8. 12. 2022.

AAA Zlata odličnost