Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

SV 827/07 Ob-32500/07 , Stran 7676
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 827/07 z dne 23. 11. 2007, je bilo stanovanje št. 2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta v Rovte 12, stoječe na parc. št. 32,35 in 248/43 k.o. Javorniški Rovt, v skupni izmeri 58,16 m2, last zastavitelja Emira Dizdarevića, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 31. 10. 2007, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., matična številka 5026024, s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve v višini 79.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost