Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

SV 1597/07 Ob-32499/07 , Stran 7676
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 1597/07 z dne 23. 11. 2007, je stanovanje številka 9, v skupni izmeri 75,90 m2, v prvem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Trg Prešernove brigade 8, Kranj, z identifikacijsko številko stavbe 474, stoječe na parc. št. 205/3 in 205/6 k.o. Klanec, last zastaviteljev Zorana Bakića in Jasne Bakić, oba Trg Prešernove brigade 8, Kranj, vsakega do ene polovice, na temelju prodajne pogodbe s pridržkom lastninske pravice, sklenjene s prodajalcem Orion LTD, d.o.o., Ljubljana, Prušnikova 106/1, v notarskem zapisu opr. št. SV 461/98 notarja Bojana Podgorška z dne 23. 4. 1998 in potrdila o prejemu kupnine z dne 25. 2. 2003, zastavljeno v korist upnice NLB Banke Zasavje d.d., Trg revolucije 25c, Trbovlje, matična številka 5026091, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 90.000,00 EUR, z obrestno mero 6-mesečni Euribor + 2,35% letno ter z zapadlostjo glavnice terjatve dne 1. 12. 2022.

AAA Zlata odličnost