Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

SV 400/2007 Ob-32498/07 , Stran 7676
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 400/2007 z dne 23. 11. 2007, je stanovanje številka 7, v izmeri 74,03 m2, ki se nahaja v III. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Partizanska 063, 2000 Maribor, ki stoji na parceli številka 519 katastrska občina Maribor-Grad, katerega lastnica je zastavna dolžnica Marija Fras, EMŠO 2601935505349, stanujoča Partizanska 063, 2000 Maribor, do celote, na podlagi originalne overjene prodajne pogodbe številka 4002/93 z dne 1. 10. 1993, sklenjene med Občino Maribor kot prodajalko in Marijo Fras kot kupovalko, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 004, 2000 Maribor, matična številka 5860580, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 15.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost