Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

SV 984/07 Ob-32497/07 , Stran 7676
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 984/07 z dne 23. 11. 2007, je nepremičnina, trisobno stanovanje št. 10, v izmeri 80,34 m2, ki se nahaja v I. nadstropju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Mladinska ulica 2, stoječe na parc. št. 886, k.o. Maribor-Grad, katere lastnika vsak do 1/2 sta Shaban in Time Murselaj, oba stanujoča Mladinska ulica 2, Maribor, na podlagi prodajne pogodbe št. 150/94 z dne 1. 7. 1994 in aneksa k prodajni pogodbi št. 150/94 z dne 8. 12. 1998, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, eGen, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija, en. id. št. 1870777, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Shabana in Time Murselaj, oba stanujoča Mladinska ulica 2, Maribor, v višini 40.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost