Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

SV 1546/07 Ob-32496/07 , Stran 7676
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opr. št. SV 1546/07 z dne 22. 11. 2007, je bila nepremičnina – trisobno stanovanje številka 1, v pritličju v skupni izmeri 66,94 m2, z atrijem v izmeri 29,15 m2 in kletnim prostorom številka 1, v izmeri 2,41 m2, kar vse se nahaja v stavbi na naslovu Stantetova ulica 8, 2000 Maribor, zgrajeni na parceli številka 929/4, katastrska občina Spodnje Radvanje, last dolžnice – zastaviteljice Lidije Gregorc, rojene 22. 6. 1963, stanujoče Stantetova ulica 8, 2000 Maribor in dolžnika – zastavitelja Davorina Tomaića, rojenega 6. 12. 1965, stanujočega Stantetova ulica 8, 2000 Maribor, vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 6. 6. 2002, zastavljena v korist upnice Banke Koper d.d., s sedežem 6000 Koper, Pristaniška 14, matična številka 5092221, za zavarovanje denarne terjatve navedene upnice do dolžnice – zastaviteljice Lidije Gregorc, v višini 50.000,00 EUR s pripadki in z zapadlostjo najkasneje do vključno 30. 11. 2027 oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica upnice in za zavarovanje denarne terjatve navedenega upnice do dolžnika – zastavitelja Davorina Tomaića v višini 50.000,00 EUR s pripadki in z zapadlostjo najkasneje do vključno 30. 11. 2027 oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica upnice.

AAA Zlata odličnost