Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

SV 1993/2007 Ob-32495/07 , Stran 7676
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1993/2007 z dne 26. 11. 2007, je bila nepremičnina, podstrešje stanovanjskega bloka v Mariboru, Dvorakova 6 in 8, v skupni izmeri 293,93 m2, pri podvložku 2022/18, katastrska občina Tabor, katere lastnik je zastavitelj Danijel Frangež, EMŠO 1508976500242, stanujoč Maribor, Primorska ulica 001, do 1443/10000, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 10. 6. 2003, pogodba pa je bila sklenjena s prodajalci Dorman Zoranom, Gomilšek Darinko, Imeri Nijazi, Korman Antonijo, Kravos Grogrojem, Kravos Alenko, Martić Borislavom, Martić Nežko, Milosavljević Milovanom, Momčilović Nenadom, Momčilović Predragom, Muršec Robertom, Klemen Pirošem, Razdevšek Leonido, Vlajčić Ivanom, Vlajčić Lore, Škrjanec Branko, Fajdigo Petrom in Republiko Slovenijo, Ministrstvom za obrambo, zastavljena v korist upnice Raiffeisen banke d.d., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 81.760,00 CHF s pripadki, kar v protivrednosti EURA po tečajnici banke Slovenije - referenčnem tečaju ECB za CHF na dan 23. 11. 2007 znaša 50.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost