Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

Ob-32301/07 , Stran 7652
Na podlagi 33. in 34. člena Statuta Doma upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža Idrija, Svet zavoda razpisuje delovno mesto direktorja/direktorice zavoda. Za direktorja/direktorico je lahko imenovan/imenovana, kdor poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje: 1. da ima končana višjo, visoka strokovno ali univerzitetno izobrazbo, v skladu s 56., 57., 69. in 70. členom Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07, 23/07 in 41/07); 2. najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju vodenja dejavnosti socialnega varstva ali druge dejavnosti, ki je povezana s socialno-varstveno dejavnostjo; 3. ima končan program za vodenje socialno-varstvenega zavoda, ki ga je določila Socialna zbornica Slovenije (če kandidat nima opravljenega programa za vodenje socialno-varstvenega zavoda, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat preneha na podlagi zakona). Izbranega kandidata/kandidatko bo izbral in imenoval Svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem, po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti s polnim delovnim časom za mandatno dobo 5 let. Ponudbe s predstavitvijo svojih delovnih izkušenj ter priloženimi zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev posredujete v 8 dneh po objavi v zaprti kuverti na naslov: Svet doma upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža Idrija, Arkova ulica 4, 5280 Idrija, za navedbo »Prijava na razpis«. Prijavljene kandidate/kandidatke bomo o izboru obvestili najpozneje v 30 dneh po končanem zbiranju prijav.

AAA Zlata odličnost