Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

Št. 14/2007 Ob-32168/07 , Stran 7651
Na podlagi 16. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Litija (Uradni list RS, št. 110/05, 13/06 in 109/07) in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) Svet zavoda Mladinski center Litija razpisuje prosto delovno mesto direktorja/direktorice javnega zavoda Mladinski center Litija. Za direktorja/direktorico zavoda je lahko imenovan/a kandidat/kandidatka, ki mora poleg splošnih pogojev določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje: – da ima najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo družboslovne, pravne, ekonomske ali organizacijske smeri, – da ima vsaj 3 leta delovnih izkušenj, – da obvlada slovenski jezik, – da ima ustrezne komunikativne, organizacijske in vodstvene sposobnosti ter da izkazuje ustrezne izkušnje pri delu v organizacijah, zavodih ali društvih, ki se ukvarjajo z dejavnostjo in programi za mladino. Mandat direktorja/direktorice javnega zavoda traja štiri leta. Nastop dela: 1. 1. 2008. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom, opisom dosedanje poklicne kariere, programom dela in razvoja zavoda za naslednje mandatno obdobje naj kandidati/kandidatke v zaprti kuverti pošljejo v 8 dneh od objave razpisa na naslov: Javni zavod Mladinski center Litija, Ponoviška cesta 12, 1270 Litija, s pripisom »Ne odpiraj – prijava na razpis direktorja MC Litija«. Kandidati/kandidatke bodo obveščeni/obveščene v zakonitem roku. Več informacij prejmete na tel. 01/89-80-119 ali 051/443-410 ali na elektronskem naslovu mc.litija@siol.net.

AAA Zlata odličnost