Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

Št. 380-10/2007 Ob-32280/07 , Stran 7635
Naročnik: Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana za javni razpis za izobraževanje učiteljev za uporabo IKT pri poučevanju in učenju ter izdelavo e-gradiv, oznaka razpisa: MŠŠ-IZO4-RO-380-10/2007, št. 38-10/2007, objavljen v Uradnem listu RS, št. 98 z dne 26. 10. 2007, objavlja naslednjo spremembo: V točki VIII. Okvirna višina razpoložljivih sredstev, se spremeni višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis, in se sedaj glasi: »Skupna višina razpoložljivih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega javnega razpisa, je 3.390.667,00 EUR. Sredstva bodo črpana v letu 2008 iz dveh proračunskih postavk: – 25% iz 4410 Strukturni skladi – lastna udeležba – EPD 2.3.: izobraževanje učiteljev in razvoj izobraževanja v primarnem in sekundarnem sektorju, – 75% iz 4423 Strukturni skladi – tuja udeležba – EPD 2.3.: izobraževanje učiteljev in razvoj izobraževanja v primarnem in sekundarnem sektorju. Konto na obeh postavkah je: – za javne zavode: 4133 – Tekoči transferi v javne zavode, – za podjetja: 4102 – Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, – za neprofitne zavode: 4120 – Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Sredstva po posameznih sklopih: Sklop 1: 2.960.000,00 EUR, Sklop 2: 390.667,00 EUR, Sklop 3: 40.000,00 EUR.«

AAA Zlata odličnost